Jubileumwedstrijd 2018


Verslag Jubileumwedstrijd 22-09-2018

Op de laatst gehouden algehele ledenvergadering werd er besloten dat onze jaarlijks gehouden jubileum op 22 september zou vallen.
Per toeval viel deze nu mooi tussen de zomer en de winterwedstrijden in.
Voor de een dus een mooie afsluiting van het wedstrijdseizoen 2018 en voor de ander nu juist een mooie start van een nieuw seizoen, te weten de winterwedstrijden 2018/2019.

Vanmorgen was het dus zover.
Het vertrek stond gepland om half zeven en de wedstrijd zou om twee uur in de middag eindigen.
De opkomst was met elf man toch wel aardig te noemen.
Helaas moesten Chris Wobbes en Arjan Zwart verstek laten gaan, elks om hun eigen redenen.
Toen iedereen aanwezig was kon Bertus Wijkstra beginnen met de pool op te maken.
Daarna moest het bestuur nog een locatie verzinnen waar we de wedstrijd zouden houden.
Uiteraard is dit een lastige klus, want als de vis er niet zit dan is dat uiteraard weer de schuld van het bestuur en als de vis er wel zit tja dan komt dat omdat we gewoon topvissers zijn.
Uiteindelijk werd er besloten dat we richting Harlingen zouden gaan.
Eenmaal gezegd, stegen we de wagens in en reden we het grote avontuur tegemoet.

De weersvoorspelling was alles behalve mooi te noemen.
Harde wind gepaard met buien, nog net geen sneeuw, hagel of onweersbuien.
Kortom knudde.
Ondanks de schitterende zonnige en warme dagen die vooraf gingen, mochten wij nu juist in deze doffe ellende fijn buiten zitten.
Na een klein uurtje waren we op de plek des onheils aangekomen en werden de spullen uitgeladen.

De plek des onheils...

De donkere wolken boven ons en de harde wind voorspelden weinig goeds.
Maar we waren er nu eenmaal dus zou het toch echt moeten gebeuren.
Sommige togen vol goede moed het dorp in terwijl anderen zich direct al achter de wagens langs het kanaal hun geluk probeerden.
Zoals Bertus Huisman welks direct bij het kanaal ging zitten, terwijl Reindert Wobbes en Fokko Zoutman bepakt en bezakt het industrieterrein afliepen.

Direct achter de wagens hun geluk beproeven....

Ach ieder heeft zijn eigen voorkeur hierin en dat maakt het juist zo leuk.
Gezien het tijd van het jaar kon iedereen eigenlijk wel terecht, de wintervissers met hun gepiel aan de kantjes, de zomervissers met hun lange stokken maar ook voor
de feederaars of pickers waren de temperaturen best wel goed te noemen.
Allemaal hopen op die mooie aantallen dikke voorns of brasems.
Na een paar uur stevig te keer zijn gegaan aan de waterkant werd het tijd om weer te verzamelen.
Zo’n dagje is echt wel zo voorbij, zeker als je je vermaakt is het voor dat je het weet weer twee uur.
Na aankomst bij de wagens werd er uiteraard natuurlijk gesproken over die dikke brasems en dito voorns…..
Die zich maar niet hebben laten zien.
Maar ze zaten er wel…
Maar niet echt op de plekken waar men ze zocht.
Op een enkeling na waren de resultaten niet echt overweldigend.
Nou ja, dat is ook weer een beetje overdreven maar we hadden gewoon meer en grotere vissen verwacht.
Wel zijn er veel kleinere vissen gevangen en sommigen van ons hadden zelfs het geluk om een paar echte zwartbekgrondels aan de haak te slaan.

Na dat we ons allemaal verzameld hadden en de spullen hadden opgeborgen was het afmars richting de borden patat en alles wat daar bij hoorde.
Na aankomst zat de stemming er wel in.
Nadat de warme hap en overige versnaperingen besteld waren werd er druk geteld en geschreven om uiteindelijk te kijken wie er met de bekers er vandoor gingen.

Druk aan het tellen.....uiteraard met de benodigde ....

Over het algemeen was er best wel een aardig visje gevangen, geen dikke zware jongens maar toch.
De bediening had het ondertussen zwaar met ons te verduren, zo zwaar dat zelfs Koos Meeters bijsprong om een helpende hand te bieden in de bediening.
Toen de ( toch wel verrassende ) uitslagen bekend waren gemaakt was het tijd voor de prijsuitreiking en het uitdelen van de welbekende vleesprijzen.
De twee overgebleven vleesprijzen werden tussentijds onder de deelnemers verloot en de gelukkige winnaars daarvan waren Annes v/d Wijk en Bertus Wijkstra.
Bij deze gefeliciteerd en alvast eet smakelijk, komt vast wel op denk ik.
Tussendoor werd ook nog eens de goedgevulde hapjesschaal onderling doorgegeven net zo lang tot dat deze leeg was geplunderd door de hongerige meute.
Nadat de honger gestild en de dorst gelest was moest er alleen nog maar even afgerekend geworden en konden we huiswaarts keren.

Voor de zomervissers een mooie afsluiting en voor de wintervissers een mooie start voor een nieuw en vooral sportief hengelsportseizoen 2018/2019


Uitslagen Jubileumwedstrijd 2018

Naam Aantal Gewicht Punten
R Wobbes 106 15100 401
D Snijder 61 8200 225
L Veldt 53 7850 210
N Vernimmen 51 5900 169
F Zoutman 62 5150 165
P v/d Vinne 34 3850 111
B Huisman 35 3350 102
A v/d Wijk 26 3750 101
I Mulder 32 2400 80
B Wijkstra 26 2200 70
K Meeters 15 1550 46

Algemeen R Wobbes 408 Punten
Gewicht D Snijder 8200 Gram
Aantal F Zoutman 62 Stuks
Langste vis P v/d Vinne 47 Cm


De pool werd gewonnen door Bertus Wijkstra met 501 stuks

Steller Fokko Zoutman 22-09-2018