Privacyverklaring/avg

Ook wij als vereniging hebben hiermee te maken.
Doen we dit niet, tja......
Maar we zijn en blijven natuurlijk een nette vereniging en we doen wat we kunnen.
Maar daarvoor hebben we wel uw toestemming nodig,
anders worden de gepresenteerde uitslagen wel heel bizar.
Ziet u het voor zich?

1e Winterwedstrijd 26-12-2018
Locatie XXXXX

Naam aantal Gewicht punten

XXX 10 650 23
XXX 7 1150 30
XXX 7 5850 124

Langste vis, Brasem 61 Cm gevangen door XXX

Of als u nadere informatie of contact zoekt met een van de bestuursleden

Penningmeester
XX XXXXXXX
Contactadres
XXXXXXXXX 2
Telefoonnr
06-XXXXXXXX

U snapt de hint.....
Ziet er niet uit en je kan er niets mee.

Vandaar het onderstaande stukje tekst.


Namen en of beeldmateriaal ( Foto en Video ) worden alleen vermeld ten behoeve van het presenteren van de
wedstrijduitslagen of overige verslagen of daar waar nodig om het een en ander te verduidelijken.
Bestuursleden worden binnen de vereniging tevens gezien als contactpersoon en worden daarom met naam, adres en telefoonnr benoemd daar waar nodig.
Dit ter bevordering van de werkbaarheid.
Leden en niet leden kunnen ten alle tijde een verzoek indienen ter verwijdering of wijziging van bepaald
beeldmateriaal en of geschreven media die alleen van toepassing is op de aanvrager.
De eventuele aanpassingen en of verwijdering zal plaatsvinden binnen een redelijk termijn van drie weken na ontvangst van de aanvraag.

Opslag:
Het geplaatste media zowel beeld als tekst zijn of worden opgeslagen op servers van derden binnen Europa ( jouwweb ) en vallen binnen het Europees recht.
Nadere informatie hieromtrent staat vermeld op hun eigen websites.
Origineel beeldmateriaal is in eigen beheer bij de auteur.

Ieder nieuw ( aspirant ) lid gaat met het bovenstaande automatisch akkoord bij het aanvaarden
van een lidmaatschap bij Hengelclub Excelsior ( Hoogkerk ).
De huidige actieve leden ( dagtekening 01-06-2018 ) hebben inmiddels voor het bovenstaande getekend.

De avg bepalingen omtrent de webhost kunt u hier vinden.
https://www.jouwweb.nl/privacy


Kanttekening.
Deze website is gebouwd op eigen initiatief en staat in principe los van HSC Excelsior, Hoogkerk.
Wel staat deze ( vrijwillig ) onder toezicht van de vereniging.
Wijzigingen kunnen alleen aangebracht worden door de webbeheerder, deze laatste is ook de enige die in bezit is van de accountgegevens.
Deze gegevens als ook de website worden overgedragen/vrijgegeven aan het bestuur na opzegging, ernstige ziekte of bij overlijden.
Bij eventuele opheffing van de vereniging wordt de site bevroren m.a.w er volgen dan geen updates meer, maar wordt niet verwijderd.
Wel worden de naw gegevens van de op dat moment actieve ( bestuurs) leden verwijderd.