Mededelingen


Jubileumwedstrijd.
Deze wordt gehouden op 26-09 vertrek 06:30-14:00
Locatie wordt op de dag zelf bepaald.

Kennisgeving.
Door het door de overheid opgelegde Coronamaatregel waren wij als vereniging genoodzaakt om de afgelopen wintercompetitie vroegtijdig stop te zetten.
Mede door deze voortdurende maatregel is nu ook onze avond en zomercompetitie komen te vervallen.
Daarnaast hebben we ieder jaar een haast traditioneel jubileumwedstrijd.
Deze is vrij toegankelijk voor een ieder die minimaal heeft deelgenomen van één van de drie competities.
Mede door de huidige maatregels zouden hier nu maar een beperkt aantal mensen hieraan kunnen deelnemen,
namelijk alleen degene die dus aan de wintercompetitie hebben meegedaan.
Om de deelnemers van de avond en de zomercompetitie niet verder te benadelen, willen wij deze tegemoet komen en bij wijze van uitzondering eenmalig afwijken van de voorwaarde dat men heeft meegedaan aan één van de drie competities.

 


Update Coronavirus ( COVID-19 ) 

Door de nieuwe overheidsmaatregelen hebben wij als bestuur besloten om zowel de avond als de zomerwedstrijden te laten vervallen.


Coronavirus (COVID-19)

Helaas is ook Nederland getroffen door het Coronavirus.
Door overheidsmaatregelen zijn wij dan ook genoodzaakt al onze activiteiten te staken tot 02-06-2020.
Met andere woorden, tot die datum worden er door ons geen wedstrijden gehouden.
Helaas is daardoor ook de laatste winterwedstrijd tot onbepaalde tijd opgeschort en komen door deze maatregel ook onze avond en zomerwedstrijden in het gedrang.
Ook al zijn wij maar met een beperkt aantal vissende leden, ook wij vallen onder deze maatregel en zijn we dus als bestuur/vereniging met handen en voeten gebonden.


Nieuwe vispas.

Even om de goede gang van zaken te waarborgen.
Als u uw vispas(sen)voor de aanvang van het nieuwe jaar wenst te ontvangen.
Gelieve dan voor 20 December het verschuldigde bedrag te voldoen op NL38INGB0006318013
o.v.v Naam, Adres en soort vispas.
Uw pas wordt namelijk pas na ontvangst van betaling verstuurd.
Opzeggen kan natuurlijk ook.
Dit dient wel te gebeuren voor 20 Oktober.


Feestavond. 
Onze jaarlijkse feestavond wordt gehouden op Zaterdag 14 November 2020 in het speeltuingebouwtje aan de Noorderstraat te Hoogkerk.


Problemen omtrent de Visapp.

Het is bekend dat de app van Sportvisserij Nederland wel eens voor hoofdbrekens zorgt.
Een van de meldingen is bijvoorbeeld "niet geschikt voor oudere telefoons".
( wat is een oudere telefoon in deze? )
De enige tip die we telkens te horen krijgen is het updaten...
Maar verwijderen en opnieuw instaleren geeft vaker een beter resultaat.

De visapp zelf kunt u hier downloaden.
Als alternatief kunt u ook gebruik maken van de mobiele website.
Deze vind u hier.
Mijn persoonlijk advies zou hierin toch zijn...
…..De papieren versie, deze werkt namelijk altijd.

 

Als u de lijst van viswateren ook digitaal wenst te hebben, deze kunt u hier downloaden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb