Mededelingen


Nieuwe vispas.

Even om de goede gang van zaken te waarborgen.
Als u uw vispas(sen)voor de aanvang van het nieuwe jaar wenst te ontvangen.
Gelieve dan voor 20 December het verschuldigde bedrag te voldoen op NL38INGB0006318013
o.v.v Naam, Adres en soort vispas.
Uw pas wordt namelijk pas na ontvangst van betaling verstuurd.
Opzeggen kan natuurlijk ook.
Dit dient wel te gebeuren voor 20 Oktober.