Verslag van de Feestavond van H.C. Excelsior.
T.b.v. jaarverslag van 15 nov. 08 t/m 14 nov. 2009.
ref/feestavond21nov09

Datum: zaterdag 21 november 2009.
Plaats: VHJ speeltuingebouw Hoogkerk.
Aanvang: 20.00 uur.

Aanwezig:
J.Meeters+Wilma,
N.Vernimmen+Ester,
B.Wijkstra+ Jantje,
P.v.d.Vinne,
H.Wijkstra+Wietske,
W.Kluiver+Bontje,
R.Wobbes+Jose,
I.Mulder+Evelien,
B.Huisman+Tita,
P.Heidstra+Janny,
C.Wobbes,
A.Zwart.

Afwezig:
Fam.Veldt
Fam. Zwama,
Fam.Zoutman.
Dennis Snijder.

Ons seizoen wordt traditioneel afgesloten met de Feestavond.
De datum was ruim op tijd bekend zodat iedereen
daar rekening mee kan houden. (uitzonderingen daar gelaten).
Deze avond wordt georganiseerd voor Leden en hun partners.
Nogmaals de definitie van Leden: Leden zijn zij die de
vergunning of 5 euro 25 hebben betaald en aan een zomer-
winter- of een dinsdagavondwedstrijd hebben meegedaan en daarvoor de
contributie hebben voldaan aan H.C.Excelsior
( Wim is erelid en heeft vrijstelling van de kosten van de zomercompetitie ).

De avond was in handen van Bertus Huisman.
Hij verving de voorzitter bij diens afwezigheid.
Ik denk en hoop dat hij iedereen heeft verwelkomd.
Roken moet in de aparte ruimte en de koffie met koek/cake zijn voor de visclub.
Jubilarissen waren er niet volgens de administratie.
Langs deze weg willen wij Ieke Mulder beterschap wensen met het ongeval.
Arm gebroken.

Bekeruitreiking van de afgelopen zomerwedstrijden.
Er waren 13 deelnemers dus was er een A en een B poule.

Zie bijgevoegde uitslagenlijst.
Gewoonte getrouw ging de avond verder met een 3-tal potjes
klaverjassen en sjoelen.
Bingo en tombola hebben ook hun vaste plek op deze avond.

De uitslag van het klaverjassen was als volgt:
1=Reinder Wobbes,
2=Arjen Zwart,
3=Peter v.d.Vinne,
4=Jose Wobbes,
5=Evelien Mulder,
6=Wim Kluiver,
7=Ieke Mulder
8=Wilma Meeters,
9=Jantje Wijkstra,
10=Esther Vernimmen,
11=Nico Vernimmen
12=Bertus Wijkstra,
13= Bontje Veen,
14=Koos Meeters,
15=Hendrik Wijkstra
16=Wietske Wijkstra.

Uitslagen van de sjoelers:
1=Bertus Huisman,
2=Patrick Heidstra,
3=Tita Huisman,
4=Chris Wobbes,
5=Janny Heidstra.

De prijzen zijn uitgereikt aan de winnende deelnemers.
Vleesprijzen voor de zomerwedstrijden zijn op de laatste wedstrijd uitgedeeld.
Wij willen iedereen bedanken voor de inzet om deze avond
weer tot een succes te maken.
Familie Huisman speciaal bedankt voor de inkoop van de prijzen
en de bekers en voor de organisatie van deze avond.

Nogmaals bedankt.

Rond 1.00 uur is de avond afgesloten.
Iedereen wel thuis.

Loek Veldt