Vergaderingen en Kascommissie.
Ook deze kunnen weer doorgang krijgen.
De datums hieromtrent volgen zsm.