De algemene ledenvergadering vindt plaats op 19-02-20 om 20:00 in het speeltuingebouwtje te Hoogkerk.

De bestuursvergadering vindt plaats bij B Wijkstra thuis op 13-01-2020 om 20:00.