Covid 19

Update

Door de afbouw van de maatregelen zijn er een paar dingen voor ons als vereniging gewijzigd.

Vanaf 12 Juni kunnen we na de wedstrijd ( welks weer ten dele en onder voorwaarden toegestaan zijn ) weer terecht in ons "thuishonk" de Klaver.
En niet alleen dat,
vanaf die datum zijn we ook weer welkom in het speeltuingebouwtje aan de Noorderweg in Hoogkerk.
Ook kan onze feestavond weer doorgang krijgen.
De datum hieromtrent was daardoor nogal onduidelijk,
maar staat nu vast op 6 November.

Update

Zomerwedstrijden 2021
Gelet op de door de overheid opgelegde Covid maatregelen zijn de zomerwedstrijden vervangen door individuele vissessies.
De deelnemers vertrekken op een voorgenoemd tijdstip en dienen uiterlijk 14:00 weer bij hun voertuig te zijn waarna ze hun resultaten digitaal
doorgeven aan het bestuur.
Er wordt dan ook niet met meer dan 2 personen samen gereisd of samen een stek gedeeld.
Tijdens de reis dient als u reist met twee personen er volgens de RIM wel gebruik worden gemaakt van een mondkapje. 
Voor wat het delen van een stek betreft, onze eigen regels geven hier al invulling aan dat we minimaal 15 meter onderlinge afstand moeten
houden.
Daar er dan geen onderling contact is en dat het tevens ook geen officiële wedstrijden zijn is deze tot onze beste wetens "Corona proof" en
voldoen we aan de opgelegde maatregelen.

Update
In het verlengde van de maatregelen heeft de federatie in al hun wijsheid besloten om alle officiële wedstrijden te verbieden.

Geachte leden.

Door de overheid opgelegde maatregelen zijn alle wedstrijden, vergaderingen en sociale activiteiten afgelast. 

Helaas het is niet anders.

Mvg
Het bestuur HSV Excelsior

 

Zie ook;

https://www.vissen.nl

https://www.rijksoverheid.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb